Điều Khoản sử dụng

www.kythuatnhayen.vn là website cung cấp kiến thức thông tin hữu ích về kỹ thuật nuôi yến mọi vấn đề liên quan đến chim yến, nuôi yến trong nhà, nuôi yến ngoài trời như phần giới thiệu chúng tôi đã biên tập

dieu khoan su dung kythuatnhayen.vn

Đối với người dùng và các thành viên

  1. Cung cấp thông tin kiến thức đến với Tất cả người dùng
  2. Nếu sao chép vui lòng để nguồn thông tin dẫn chứng nguồn như chúng tôi đã làm đối với các bài sao chép. Chúng tôi tuân thủ DMCA Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số là luật bản quyền năm 1998 của Hoa Kỳ thực hiện hai hiệp ước năm 1996 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới.
  3. Không chấp nhận việc chửi bậy, nói tục, thoá mạ, xúc phạm các thành viên khác hoặc các cá nhân, tổ chức.
  4. Không đăng các thông tin, hình ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục cũng như các thông tin không có nguồn gốc rõ ràng hoặc từ các nguồn không đáng tin cậy.
  5. Không đăng các chủ đề về chính trị, đi ngược lại lợi ích chung của đất nước.
  6. Cần ghi rõ nguồn (nếu thông tin, ảnh, video) đăng lên không phải của mình. Tất cả các ảnh, video, link đưa lên cần có ghi chú đính kèm để truyền tải mục đích, thông điệp khách quan của người đăng.
  7. Lưu ý: Chúng tôi từ chối tránh nhiệm có đính kèm dưới chân trang. Mọi thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo.