CỘNG ĐỒNG

Giá trị cốt lõi “ Cộng Đồng”

124

 

 

Tự hào được kinh doanh những sản phẩm từ loài chim yến thiên nhiên ban tặng cho con người nên chúng tôi  ý thức được trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển đàn chim yến. Hơn thế nữa chúng tôi luôn hướng đến những giá trị cộng đồng tốt đẹp hơn thông qua những cam kết trách nhiệm để toàn thể BGĐ và nhân viên Công ty thực hiện đó là :
– Trách nhiệm tìm kiếm phương thức đảm bảo sự an toàn cho sản phẩm chất lượng tốt nhất đến với khách hàng.

– Trách nhiệm bảo vệ môi trường và cố gắng tránh những hoạt động có ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường.

– Trách nhiệm với xã hội giúp đỡ cách hỗ trợ cho những phụ nữ và trẻ em kém may mắn, người nghèo, người tàn tật bệnh hiểm nghèo …trong xã hội.

– Trách nhiệm của chúng tôi cũng luôn tích cực tham gia giải quyết các vấn đề về xã hội  đóng góp những giá trị tốt nhất cho cộng đồng Việt Nam và Thế Giới giúp cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.